Click Yoga Living Studio Page to join our community for daily updates, share photos and studio chats!

The schedule, membership fee and promotion packages change frequently, to adapt to attendance rate, events, seasons, availability of classrooms and teachers.  

Please refresh your browser for the most updates. 

 

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

August 31st

September 1st

 September 2nd

September 3rd

August 28th

 August 29th

  August 30th

10:55 am

Hatha- Lien

50k*

10:55 am 

Hatha - Khang

50k*

10:00 am

Hatha - Khang

50k*

10:55 am

Hatha - Khang

50k*

10:55 am

  Powerful Vinyasa - Kiran

50k*

10:00 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

10:00 am 

Ashtanga Mysore - Ava

50k* 

 11:30 am

Vinyasa - Thu

50k*

11:30 am 

Yoga Pilates - Kiran  

50k* 

 10:40 am

Vinyasa - Thu 

50k*

 11:30 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

 11:30 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

10:40 am

Hatha - Khang

50k*

10:40 am 

Yoga Pilates - Kiran

50k*

12:05 pm

Yoga Pilates - Kiran

50k*

  12:05 pm

Vinyasa - Thu

50k*

 

 12:05 pm 

 Vinyasa - Thu

50k*

12:05 pm

Hatha - Khang

50k* 

 

 

 

4:45 pm

Hatha - Khang

100k*

 

4:45 pm 

Yoga Pilates - Kiran 

100k*

4:45 pm

Yoga Pilates - Kiran

100k*

3:30 pm

Hatha - Linh

50k*  

3:30 pm

Gentle Hatha - Trang

50k*   

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

 5:15 pm

Yoga Pilates - Kiran

100k* 

5:15 pm

Yoga Pilates - Kiran

    100k*  

 5:15 pm

Yoga Pilates - Kiran

100k*   

5:15 pm

Gentle Hatha - Trang

 100k*  

 5:15 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

 4:00 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

50k*

4:00 pm

Hatha - Khang

50k*  

5:45 pm

Vinyasa - Ava

100k*

 5:45 pm

Ashtanga - Ava

 100k*  

5:45 pm

Vinyasa - Ava

100k*

5:45 pm

Yoga Pilates - Kiran

100k* 

 5:45 pm

Hatha - Khang

100k*

   

6:15 pm

Yoga Pilates - Kiran

100k*

6:15 pm

Hatha - Linh

100k*

6:15 pm

Sivananda - Tung

Vietnamese speaking class

100k*

 6:15 pm

Hatha - Linh

100k*

6:15 pm

Vinyasa - Ava

100k*  

   
6:45 pm

Sivananda - Tung

Vietnamese speaking class

100k*

6:45 pm

 Yoga Pilates - Kiran

100k*

6:45 pm

Body Shape - Khang

100k*

6:45 pm

Ashtanga - Ava

100k* 

6:45 pm

Sivananda - Tung

Vietnamese speaking class

100k*

   

7:10 pm

Body Shape - Khang

100k*

 

 

7:10 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*  

 7:10 pm

Body Shape - Khang

100k*

   
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday


50* 100* vnd 50,000 or vnd 100,000 are the fee for a drop-in payment at door. This is for one-time class only without any long term membership commitment (tiếng Việt: phí vào 1 lớp tập 1 lần trọn gói dành cho người tập thử hoặc khách vãng lai chỉ đến studio 1 lần).

Again this simple:  one-time class only without any long term membership commitment (tiếng Việt: phí vào 1 lớp tập 1 lần trọn gói dành cho người tập thử hoặc khách vãng lai chỉ đến studio 1 lần)!

It includes of entrance ticket, hand towel, drinking water, yoga mat rental and shower facilities. Kindly note that this is temporary and may be revised upon availability.

      

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi vào một lớp tập,  

nếu có phân vân xin đừng đi tới Yoga Living ngay! 

- vào lớp trước giờ bắt đầu,

- yên lặng trong lớp tập,

- không mang theo các thiết bị điện tử hay bất cứ đồ đạc nào vào lớp,

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập.

Yoga Living là nơi chúng ta thực hành các kỹ thuật yoga để cân bằng tâm trí và tìm kiếm sự bình yên. Để có được các lớp tập mong muốn, xin được tiên quyết thực thi các quy định này với tất cả hội viên mà không phân biệt giới tính, tuổi hay quốc tịch, hay bất cứ lý do cá nhân nào.

năm qua Yoga Living luôn nhất quán việc thực thi các quy định này với nhận thức điều này làm giới hạn số lượng khách hàng tiềm năng. Ngày hôm nay, mỗi ngày có hàng trăm người đến Yoga Living mang theo một phong cách sống giàu tự trọng, đóng góp tinh thần cao cho mỗi lớp học, và giúp duy trì sự công bằng tử tế giữa các hội viên và nhân viên. Chúng ta rõ ràng thông điệp chỉ mong muốn đón tiếp những hội viên văn minh này ở Yoga Living.  

Dài dòng như thế này chỉ để lịch sự xin không tranh cãi về các quy định và cùng giữ cho studio luôn là một chỗ bình yên. Chúng ta hãy thẳng thắn về việc nhất quán thực hiện các quy định, để cân nhắc đến hay không nhằm tiết kiệm tiền bạc/thời gian và năng lượng đẹp đẽ với yoga.  

 

DSC 0106