This schedule is fixed till June 2nd 2015. It may be changed frequently to adapt to attendance rate, events, seasons, availability of classrooms and teachers. 

Please refresh your browser for the most update. We have back up this schedule, store photos, and share our studio talks here: Yoga Living FaceBook 

 

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

June 1st

June 2nd 

   May 27th

  May 28th

  May 29th

 May 30th

  May 31th

9:50 am

Hatha - Lien

100k* 

9:50 am

Gentle Hatha - Trang 

100k* 

9:50 am

Hatha - Lien

100k* 

 9:50 am

Gentle Hatha - Trang 

100k* 

9:50 am

Hatha - Lien

100k*  

10:10 am

Get Moving In The Morning - An

100k* 

10:10 am

Hatha - Trang

100k* 

10:35 am

Gentle Hatha - Trang

100k*

10:35 am 

Get Moving In The Morning - An

100k*

10:35 am

Gentle Hatha - Trang

100k*

10:35 am

Back-pain Ashtanga - An

100k*

10:35 am

Get Moving In The Morning - An

100k*

10:55 am

Ashtanga - Ha

100k*

 10:55 am 

Powerful Vinyasa - Kiran

100k*

11:20 am

Hatha - Lien

Private Mode

100k** 

 11:20 am

Moksha - Robi

Private Mode

100k** 

11:20 am

Hatha - Lien

Private Mode

100k** 

 11:20 am

Gentle Hatha - Trang

Private Mode

50k** 

11:20 am

Vinyasa Flow - Vy

100k*

 

 

 

11:50 am

Vinyasa - Thu

100k*

 11:50 am

back-pain Ashtanga  - An

100k*

11:50 am

Ashtanga Flow - An

100k*

 11:50 am 

Vinyasa - Thu

100k* 

11:50 am

back-pain Ashtanga - An

100k*   

 

 

12:15 pm 

Ashtanga - Ha

100k* 

12:15 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

100k* 

 12:15 pm

Vinyasa - Thu

100k* 

12:15 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

100k*  

12:15 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

 

 

 

3:45 pm 

Gentle Hatha - Trang

100k*

 

 

 

 

3:45 pm

Hatha - Linh

100k* 

3:45 pm 

Power - Binh

100k*

4:25 pm 

Ashtanga - Ha

100k*

 4:25 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

100k*

4:25 pm 

Hatha - Lien

100k*

4:25 pm

Ashtanga Flow - An

100k*

 4:25 pm 

Powerful Vinyasa - Kiran

 100k* 

 4:25 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

100k*

 4:25 pm

Gentle Hatha - Trang

100k* 

 5:00 pm

 Ashtanga Flow - An

100k*

5:00 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

5:00 pm

Ashtanga - Ha

100k*

5:00 pm 

Poweful Vinyasa - Kiran

100k*

5:00 pm

Hatha - Lien

100k*

  

  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

 5:25 pm

Gentle Hatha - Trang

300k* 

5:25 pm

Ashtanga Flow - An

300k*

 5:25 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

200k*   

5:25 pm

 Hatha - Trung

 Vietnamese speaking class 200k*  

 5:25 pm

Gentle Hatha - Trang

200k*

   

5:50 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

300k*

 5:50 pm

Hatha - Trung

Vietnamese speaking class 300k*  

5:50 pm

Vinyasa Flow - An

200k*

5:50 pm

Gentle Hatha - Trang

200k* 

 5:50 pm

Ashtanga Flow - An

200k*

   

6:30 pm

Vinyasa Flow - An

300k*

6:30 pm

Gentle Hatha - Trang

300k*

6:30 pm

Ashtanga - Ha

200k*

 6:30 pm

Vinyasa Flow - An

200k*

 6:30 pm

Sivananda - Tung

Vietnamese speaking class 200k*

   
6:55 pm

Sivananda - Tung

Vietnamese speaking class 300k*

6:55 pm

Vinyasa Flow - An

300k*

6:55 pm

Sivananda - Tung

Vietnamese speaking class 200k*

6:55 pm

Hatha - Linh

200k* 

6:55 pm

Hatha - Linh

200k* 

   

7:15 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

300k*

7:15 pm

Ashtanga - Ha

300k*

7:15 pm 

Gente Hatha - Trang

200k*

7:15 pm

Gentle Hatha - Trang

200k*  

 7:15 pm

Gente Hatha - Trang

200k*

   
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday


100* 200* 300* vnd 100,000 or vnd 200,000 are the fee for a drop-in payment at door. This is for one-time class only without any long term membership commitment (tiếng Việt: phí vào 1 lớp tập 1 lần trọn gói). It includes of entrance ticket, hand towel, drinking water, yoga mat rental and shower facilities. Kindly note that this is temporary and may be revised upon availability.

Private Mode Class 100k** vnd 100,000 one class pay per head, paid by all comers - Yoga Living members are expected to pay too. The class is in a smaller size context, longer in 75 minutes or more, and the teacher has more personal attention to each student in a class. The fee includes entrance ticket, hand towel, drinking water, yoga mat rental and shower facilities.

     

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi vào một lớp tập,  

nếu có phân vân xin đừng đi tới Yoga Living ngay! 

- vào lớp trước giờ bắt đầu,

- yên lặng trong lớp tập,

- không mang theo các thiết bị điện tử hay bất cứ đồ đạc nào vào lớp,

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập.

Yoga Living là nơi chúng ta thực hành các kỹ thuật yoga để cân bằng tâm trí và tìm kiếm sự bình yên. Để có được các lớp tập mong muốn, xin được tiên quyết thực thi các quy định này với tất cả hội viên mà không phân biệt giới tính, tuổi hay quốc tịch, hay bất cứ lý do cá nhân nào.

năm qua Yoga Living luôn nhất quán việc thực thi các quy định này với nhận thức điều này làm giới hạn số lượng khách hàng tiềm năng. Ngày hôm nay, mỗi ngày có hàng trăm người đến Yoga Living mang theo một phong cách sống giàu tự trọng, đóng góp tinh thần cao cho mỗi lớp học, và giúp duy trì sự công bằng tử tế giữa các hội viên và nhân viên. Chúng ta rõ ràng thông điệp chỉ mong muốn đón tiếp những hội viên văn minh này ở Yoga Living.  

Dài dòng như thế này chỉ để lịch sự xin không tranh cãi về các quy định và cùng giữ cho studio luôn là một chỗ bình yên. Chúng ta hãy thẳng thắn về việc nhất quán thực hiện các quy định, để cân nhắc đến hay không nhằm tiết kiệm tiền bạc/thời gian và năng lượng đẹp đẽ với yoga.