Sunrise Yoga Fresh, Rice Field Walk, Sunset Yoga Peace...

  click here for Countryside Yoga with Tung and Lien, Ha and Hung

 

This schedule changes frequently to adapt to attendance rate, events, seasons, availability of classrooms and teachers. 

Daily have this schedule back up, review photos, and share our studio talks here: click Yoga Living Studio Page

 

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

July 6th

July 7th

   July 1st

July 2nd

 July 3rd

 July 4th

  July 5th

 9:50 am

Hatha - Lien 

50k*

 

  9:50 am

Hatha - Lien 

50k*

  

 

 

 

10:35 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

10:35 am 

Ashtanga - Ha

50k*

10:35 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

10:35 am

Get Moving In The Morning - An

50k*

10:35 am

  Hatha - Lien

50k*

10:10 am

Get Moving in the Morning - An

50k*

 10:10 am 

Power Flow - An

50k*

 11:20 am

Power Flow - An

50k*

11:20 am 

Gentle Hatha - Trang 

50k* 

 11:20 am

Back-pain Ashtanga - An

50k*

 11:20 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

 11:20 am

Back-pain Ashtanga - An

50k*

 10:55 am

Powerful Vinyasa - Kiran

50k*

 10:55 am 

Powerful Vinyasa - Kiran

50k*

11:50 am

Vinyasa - Vy

50k*

 11:50 am

Vinyasa - Thu

50k*

11:50 am

Ashtanga - Ha

50k*

 11:50 am 

Vinyasa - Thu

50k*

11:50 am

Ashtanga - Ha

50k* 

 

 

12:15 pm 

Vinyasa - Thu

50k*

12:15 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

50k*

 12:15 pm

Vinyasa - Thu

50k*

12:15 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

50k* 

12:15 pm

Gentle Hatha - Trang

50k*

 

 

 

3:45 pm

Gentle Hatha - Trang

50k* 

 

 

 

 

3:45 pm

Hatha - Linh

50k*

3:45 pm 

Powerful Vinyasa - Kiran

50k*

4:25 pm

Ashtanga Flow - An

50k*

 4:25 pm

Ashtanga - Ha

50k*

4:25 pm 

Hatha - Lien

50k*

4:25 pm

Power Flow - An

50k*

5:00 pm

Hatha - Lien

50k*

 4:25 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

50k*

 4:25 pm

Ashtanga Flow - An

50k* 

 5:00 pm

Ashtanga - Ha

50k*

5:00 pm

Gentle Hatha - Trang

50k*

5:00 pm

Ashtanga - Ha

50k*

5:00 pm 

Poweful Vinyasa - Kiran

50k*

5:00 pm

Power Flow - An

50k*

  

  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

 5:25 pm

Vinyasa - Binh

200k* 

5:25 pm

Hatha - Trung

Vietnamese speaking class    200k*  

 5:25 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

200k*   

5:25 pm

 Hatha - Trung

 Vietnamese speaking class 200k*  

 5:25 pm

Gentle Hatha - Trang

200k*

   

5:55 pm

Vinyasa Flow - An

200k*

 5:55 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

 200k*  

5:55 pm

Vinyasa Flow - An

200k*

5:55 pm

Ashtanga Flow - An

200k* 

 5:55 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

200k*

   

6:30 pm

Ashtanga - Ha

200k*

6:30 pm

Hatha - Linh

200k*

6:30 pm

Ashtanga - Ha

200k*

 6:30 pm

Hatha - Linh

200k*

6:30 pm

Advanced Class - Hoang

100k*

   
6:55 pm

Sivananda - Tung

Vietnamese speaking class 200k*

6:55 pm

Vinyasa Flow - An

200k*

6:55 pm

Sivananda - Tung

Vietnamese speaking class 200k*

6:55 pm

Gentle Hatha - Trang

200k* 

6:55 pm

Sivananda - Tung

Vietnamese speaking class 200k*

   

7:20 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

200k*

7:20 pm

Ashtanga - Ha

200k*

7:20 pm 

Gente Hatha - Trang

200k*

7:20 pm

Ashtanga - Ha

200k*  

 7:20 pm

Ashtanga - Ha

200k*

   
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday


50* 200* vnd 50,000 or vnd 200,000 are the fee for a drop-in payment at door. This is for one-time class only without any long term membership commitment (tiếng Việt: phí vào 1 lớp tập 1 lần trọn gói dành cho người tập thử hoặc khách vãng lai chỉ đến studio 1 lần).

It includes of entrance ticket, hand towel, drinking water, yoga mat rental and shower facilities. Kindly note that this is temporary and may be revised upon availability.

      

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi vào một lớp tập,  

nếu có phân vân xin đừng đi tới Yoga Living ngay! 

- vào lớp trước giờ bắt đầu,

- yên lặng trong lớp tập,

- không mang theo các thiết bị điện tử hay bất cứ đồ đạc nào vào lớp,

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập.

Yoga Living là nơi chúng ta thực hành các kỹ thuật yoga để cân bằng tâm trí và tìm kiếm sự bình yên. Để có được các lớp tập mong muốn, xin được tiên quyết thực thi các quy định này với tất cả hội viên mà không phân biệt giới tính, tuổi hay quốc tịch, hay bất cứ lý do cá nhân nào.

năm qua Yoga Living luôn nhất quán việc thực thi các quy định này với nhận thức điều này làm giới hạn số lượng khách hàng tiềm năng. Ngày hôm nay, mỗi ngày có hàng trăm người đến Yoga Living mang theo một phong cách sống giàu tự trọng, đóng góp tinh thần cao cho mỗi lớp học, và giúp duy trì sự công bằng tử tế giữa các hội viên và nhân viên. Chúng ta rõ ràng thông điệp chỉ mong muốn đón tiếp những hội viên văn minh này ở Yoga Living.  

Dài dòng như thế này chỉ để lịch sự xin không tranh cãi về các quy định và cùng giữ cho studio luôn là một chỗ bình yên. Chúng ta hãy thẳng thắn về việc nhất quán thực hiện các quy định, để cân nhắc đến hay không nhằm tiết kiệm tiền bạc/thời gian và năng lượng đẹp đẽ với yoga.