we are open every day during the holiday

there are 3 morning classes and 3 afternoon ones to keep our yoga flow steady 

  

This schedule is fixed till April 30th 2015. It may be changed frequently to adapt to attendance rate, events, seasons, availability of classrooms and teachers. 

Please refresh your browser for the most updates. We do back up this schedule, store photos, and share our studio talks on FaceBook, please join us here: https://www.facebook.com/YogaLivingStudio   

 

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

  April 27th 

April 28th 

   April 29th

  April 30th

  April 24th 

 April 25th 

  April 26th

9:50 am

Hatha - Lien

100k*

9:50 am

Gentle Hatha - Trang 

100k*

9:50 am

Hatha - Lien

100k*

 9:50 am

Ashtanga - Ha

100k*

9:50 am

Get Moving In The Morning - An

100k*

 

 

10:20 am

Powerful Vinyasa - Kiran

100k* 

10:20 am

Get Moving In The Morning - An

100k*

10:20 am

Gentle Hatha - Trang

100k*

10:20 am

Vinyasa Flow - An

100k*

10:20 am

Ashtanga - Tung

50k*

10:20 am

Get Moving In The Morning - An

50k*

10:20 am

Hatha - Trang

50k*

10:55 am

Hatha - Khang

100k*

10:55 am

Ashtanga - Ha

100k*

10:55 am

Ashtanga - Ha

100k*

10:55 am

Powerful Vinyasa - Kiran

100k*

10:55 am

Ashtanga - Ha

100k*

10:55 am

Ashtanga - Ha

50k*

 10:55 am 

Powerful Vinyasa - Kiran

50k*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4:00 pm 

Hatha - Khang

100k*

4:00 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

4:00 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

100k*

4:00 pm

Ashtanga Flow - An

100k*

 

 

 

4:35 pm 

Gentle Hatha - Trang

100k*

 4:35 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

100k*

4:35 pm 

Ashtanga Flow - An 

100k*

4:35 am

Ashtanga - Ha

100k*

 

3:35 pm

Hatha - Linh

50k* 

 3:35 pm

Power - Binh

50k* 

 5:05 pm

back-pain Ashtanga - An

100k*

5:05 pm

Ashtanga - Ha

100k*

5:05 pm

Hatha - Lien

100k*

5:05 pm

Powerful Vinyasa - Kiran 

100k*

 

 4:10 pm 

Hatha - Khang

50k*

 4:10 pm 

Hatha - Khang 

50k*

 

 

 

 

5:00 pm

Hatha - Lien

50k*

   
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

 

 

 

 

5:25 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

100k*

 

 

 

 

 

 

 

5:50 pm

Vinyasa Flow - An

100k*

   

 

 

 

 

6:40 pm

Sivananda - Tung Vietnamese speaking class 100k*

   

 

 

 

 

 7:20 pm

Ashtanga - Ha

100k*

   
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday


50k* 100k* vnd 50,000 and vnd 100,000 are the class fee for a drop-in payment at door. This is for one-time class only without any long term membership commitment (tiếng Việt: phí vào 1 lớp tập 1 lần trọn gói). It includes of entrance ticket, hand towel, drinking water, yoga mat rental and shower facilities. Kindly note that this is temporary and may be revised or stopped any time upon availability, so please make sure we have this mark on the website before a coming, or the rate for this one-time comes back to normal vnd 200,000 http://www.yogaliving.com.vn/index.php/membership 

Private Mode Class 50k** vnd 50,000 one class pay per head, paid by all comers - Yoga Living members are expected to pay too. The class is in a smaller size context, longer in 75 minutes or more, and the teacher has more personal attention to each student in a class. The 50k** fee includes entrance ticket, hand towel, drinking water, yoga mat rental and shower facilities.

     

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi vào một lớp tập,  

nếu có phân vân xin đừng đi tới Yoga Living ngay! 

- vào lớp trước giờ bắt đầu,

- yên lặng trong lớp tập,

- không mang theo các thiết bị điện tử vào lớp,

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập.

Yoga Living là nơi chúng ta thực hành các kỹ thuật yoga để cân bằng tâm trí và tìm kiếm sự bình yên. Để có được các lớp tập mong muốn, xin được tiên quyết thực thi các quy định này với tất cả hội viên mà không phân biệt giới tính, tuổi hay quốc tịch, hay bất cứ lý do cá nhân nào.

năm qua Yoga Living luôn nhất quán việc thực thi các quy định này với nhận thức điều này làm giới hạn số lượng khách hàng tiềm năng. Ngày hôm nay, mỗi ngày có hàng trăm người đến Yoga Living mang theo một phong cách sống giàu tự trọng, đóng góp tinh thần cao cho mỗi lớp học, và giúp duy trì sự công bằng tử tế giữa các hội viên và nhân viên. Chúng ta rõ ràng thông điệp chỉ mong muốn đón tiếp những hội viên văn minh này ở Yoga Living.  

Dài dòng như thế này chỉ để lịch sự xin không tranh cãi về các quy định và cùng giữ cho studio luôn là một chỗ bình yên. Chúng ta hãy thẳng thắn về việc nhất quán thực hiện các quy định, để cân nhắc đến hay không nhằm tiết kiệm tiền bạc/thời gian và năng lượng đẹp đẽ với yoga.