Private Mode is:

 small class size

more personal guidance to each student

deeper practice degree and higher yoga level

 vnd 50,000 only

   

This schedule changes frequently to adapt to attendance rate, seasons, availability of classrooms and teachers. It is valid from now to April 5th 2015.

We back up this schedule, store photos, and update our studio talks on FaceBook, Please join us here: https://www.facebook.com/YogaLivingStudio   

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

 7:00 am

private booking 

7:00 am

prenatal yoga 

 7:00 am 

private booking 

7:00 am

prenatal yoga 

 7:00 am 

private booking 

7:00 am

prenatal yoga 

  

9:25 am

Hatha - Lien

50k*

9:25 am

Hatha - Khang 

50k*

9:25 am

Hatha - Lien

50k*

 9:25 am

  Get Moving   In The Morning - An

50k*

9:25 am

Ashtanga - Ha

50k*

9:25 am

Vinyasa Flow - An

50k*

9:25 am

Ashtanga - Ha 

50k*

10:00 am

Ashtanga - Ha

50k*

10:00 am

Ashtanga - Ha

50k*

10:00 am

back-pain Ashtanga - An

50k*

10:00 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

10:00 am

Hatha - Lien

50k*

9:45 am

Ashtanga - Ha

50k*

9:45 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

10:40 am

back-pain Ashtanga - An

50k*

10:40 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

10:40 am

Ashtanga - Ha

50k*

10:40 am

Hatha - Khang

50k*

10:40 am

Ashtanga Flow - An

50k*

10:15 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

 10:15 am 

Moksha Yoga - Robi

Private Mode 50k**  

11:30 am

Gentle Hatha - Trang 

50k*

11:30 am

Ashtanga - Ha

Private Mode 50k**

11:30 am

Ashtanga Flow - An

50k*

11:30 am

Ashtanga Flow - An

50k*

11:30 am

Hatha - Lien

Private Mode 50k**

10:55 am

Hatha - Khang

50k* 

10:55 am

 Ashtanga - Ha

50k*

  11:50 am

Ashtanga - Ha 

Private Mode 

50k**

11:50 am

back-pain Ashtanga - An

50k*

11:50 am

Hatha - Lien 

Private Mode

50k**

11:50 am 

Moksha Yoga - Robi

Private Mode 50k**

11:50 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

2:45 pm

Hatha - Khang

50k*

2:45 pm

Hatha - Khang

50k*

12:10 pm

Hatha - Khang

50k*

12:10 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

50k*

12:10 pm

Gentle Hatha - Trang

50k*

12:10 pm

Ashtanga - Ha

50k*

12:10 pm

Hatha - Khang

50k*

3:00 pm

Moksha Flow - Robi

Private Mode 50k**

 3:00 pm

Power - Binh

50k*

2:00 pm

prenatal yoga

private booking 

2:00 pm

prenatal yoga 

private booking

 

3:35 am

Ashtanga Flow - An

50k*

 3:35 pm

Ashtanga - Ha

50k*

 4:25 pm

back-pain Ashtanga - An

50k*

 4:25 pm 

Ashtanga Flow - An

50k*

4:25 pm

Hatha - Lien

50k*

4:25 pm

Ashtanga - Ha

50k*

4:25 pm 

Hatha - Lien 

50k*

 4:10 pm 

Gentle Hatha - Trang

50k*

 4:10 pm 

Hatha - Khang 

50k*

5:00 pm

Ashtanga - Ha

50k*

5:00 pm

Hatha - Khang

50k*

5:00 pm

Gentle Hatha - Trang

50k*

5:00 pm

back-pain Ashtanga - An

50k*

5:00 pm

Hatha - Khang

50k*

   
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

5:25 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

5:25 pm

Gentle Hatha - Trang 

100k*

5:25 pm

Ashtanga - Ha

100k*

5:25 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

5:25 pm

Hardcore - Kiran

100k*

 

 

 

5:50 pm

Vinyasa Flow - An

100k*

5:50 pm

Ashtanga - Ha

100k*

5:50 pm

Vinyasa Flow - An

100k*

5:50 pm

Ashtanga - Ha

100k*

5:50 pm

back-pain Ashtanga - An

100k*

   

6:30 pm

Sivananda - Tung Vietnamese speaking class

6:30 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

100k*

6:30 pm

Sivananda - Tung  Vietnamese speaking class

6:30 pm

Vinyasa Flow - An 

100k*

6:30 pm

Sivananda - Tung Vietnamese speaking class

   

6:55 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

6:55 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

6:55 pm

Ashtanga - Ha

100*

 6:55 pm

Powerful Vinyasa - Kiran

100k*

6:55 pm

 Ashtanga - Ha

100k*

   

7:20 pm

Hatha - Khang

100k*

7:20 pm

Vinyasa Flow - An

100k*

7:20 pm

Hatha - Khang

100k*

7:20 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

 7:20 pm

Vinyasa Flow - An

100k*

   
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday


50k* 100k* vnd 50,000 and vnd 100,000 are the class fee for a drop-in payment at door. This is for one-time class only without any long term membership commitment. It includes of entrance ticket, hand towel, drinking water, yoga mat rental and shower facilities. Kindly note that this is temporary and may be revised or stopped any time upon availability, so please make sure we have this mark on the website before a coming, or the rate for this one-time comes back to normal vnd 200,000 http://www.yogaliving.com.vn/index.php/membership 

Private Mode Class 50k** vnd 50,000 pay per head, paid by all comers - Yoga Living members are expected to pay too. The class is in a smaller size context, longer in 75 minutes or more, and the teacher has more personal attention to each student in a class. The 50k* fee includes of entrance ticket, hand towel, drinking water, yoga mat rental and shower facilities.

     

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi vào một lớp tập,  

nếu có phân vân xin đừng đi tới Yoga Living ngay! 

- vào lớp trước giờ bắt đầu,

- yên lặng trong lớp tập,

- không mang theo các thiết bị điện tử vào lớp,

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập.

Yoga Living là nơi chúng ta thực hành các kỹ thuật yoga để cân bằng tâm trí và tìm kiếm sự bình yên. Để có được các lớp tập mong muốn, xin được tiên quyết thực thi các quy định này với tất cả hội viên mà không phân biệt giới tính, tuổi hay quốc tịch, hay bất cứ lý do cá nhân nào.

năm qua Yoga Living luôn nhất quán việc thực thi các quy định này với nhận thức điều này làm giới hạn số lượng khách hàng tiềm năng. Ngày hôm nay, mỗi ngày có hàng trăm người đến Yoga Living mang theo một phong cách sống giàu tự trọng, đóng góp tinh thần cao cho mỗi lớp học, và giúp duy trì sự công bằng tử tế giữa các hội viên và nhân viên. Chúng ta rõ ràng thông điệp chỉ mong muốn đón tiếp những hội viên văn minh này ở Yoga Living.  

Dài dòng như thế này chỉ để lịch sự xin không tranh cãi về các quy định và cùng giữ cho studio luôn là một chỗ bình yên. Chúng ta hãy thẳng thắn về việc nhất quán thực hiện các quy định, để cân nhắc đến hay không nhằm tiết kiệm tiền bạc/thời gian và năng lượng đẹp đẽ với yoga.