Welcome! We’re glad you’ve landed on our site and hope you'll be inspired by our stories and images to find out more about our studio. We’re proud of our great commitment to quality teaching, best environment yoga house in town, excellent value of membership to members, and outstanding service people all that the studio is here for you.

Have a look around the site, and please consider the following before joining a class:  

- at least 3 minutes early arrival, to start the class on time,  
- not having/using phone - being quiet in classroom,  
- leaving the class when the teacher says so.

Kindly note that the door will be locked when its class is starting, to stop any late arrival distraction, so the class can begin in meditation peace. 

Những người thích trễ NNVNXX**

-------------

 

Yoga Living changes this schedule frequently to adapt to attendance rate, seasons, availability of classrooms and teachers

If having website traffic issue, the schedule will be available on FB https://www.facebook.com/YogaLivingStudio 

This schedule is valid from now to November 27th, 2014.

 ------------- 

  

 promotion now for 3-class-a-week

$19 for a month, $35 for 2 months, $49 for 3 months, $ 59 for 4 months

any 3 class a week, start now on the date of purchase, not able to devide the membership credit, able to transfer

 

------------- 

private class* is available any time with any teacher, please book and pay a day ahead This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

    

MONDAY

11:00 am

Hatha -
    Lien L. 

11:30 am

Hatha -
Tina

12:05 pm

Ashtanga -
An

 4:15 pm

Hatha -
Lien L.

 4:45 pm

Hatha  -
Tina

MONDAY

5:15 pm

Ashtanga -
K.Hung

5:45 pm

Ashtanga -
Tram

6:15 pm

no class
             

6:45 pm

Ashtanga -
K.Hung

               

                
              

MONDAY
TUESDAY

               

private class* 
                  

11:30 am

Ashtanga -
An

12:05 pm

Hatha -
Tina

4:15 pm

Hatha -
Lien L.

4:45 pm

Hatha -
Tina

TUESDAY

5:15 pm

Hatha -
Khang

5:45 pm

Ashtanga -
An

6:15 pm

Vinyasa -
Tina

6:45 pm

Hatha -
Khang

               

                
              

TUESDAY
WEDNESDAY

               

private class* 
                  

11:30 am

Hatha -
Lien L.

12:05 pm

Hatha -
Tina

               

private class* 
                  

4:45 pm

Hatha -
Tina

WEDNESDAY

5:15 pm

Ashtanga -
K.Hung

5:45 pm

Hatha -
Lien L.

6:15 pm

Hatha -
  Khang

6:45 pm

Ashtanga -
 Tram

7:15 pm

Hatha  -
Lien L.

WEDNESDAY 
THURSDAY

               

private class* 
                  

11:30 am

Hatha -
Khang

12:05 pm

Ashtanga -
Ha

               

private class* 
                  

 4:45 pm

Hatha -
Khang

THURSDAY

5:15 pm

Hatha -
Tina

5:45 pm

Hatha -
Khang

6:15 pm

Ashtanga  -
An

6:45 pm

Hatha -
Tina

  7:15 pm

 Ashtanga -
  K.Hung   

THURSDAY
FRIDAY

               

private class* 
                  

11:30 am

Hatha -
Lien L.

12:05 pm

Hatha -
Tina

               

private class* 
                  

 5:05 pm

Hatha -
Tina

FRIDAY

5:35 pm

Ashtanga  -
K.Hung

6:05 pm

Hatha -
Khang

6:35 pm

Hatha  -
Lien L.

              

                 
                 

               

                
              

FRIDAY
SATURDAY

             

                 
  

    10:00 am

Hatha -
Khang

             

                 
  

    3:00 pm 

   Hatha -   
 Khang

                 

                 
               

SATURDAY

   

      
  

            

             
              

 

     
  

   

      
     

               

                
              

SATURDAY
SUNDAY

             

                 
  

  10:00 am

Hatha -
Tina

               

                
              

3:00 pm

Vinyasa -
     Tina     

                

             
            

SUNDAY

               

                
              

               

                
              

               

                
              

               

                
              

               

                
              

SUNDAY

 

NNVNXX**  

"Danh dự là sự hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi người và tự tôn trọng chính mình" W. Shakespear

"Chẳng lẽ bạn không bực mình sao khi phải chờ người khác? Thế thì đừng bắt người khác phải chờ mình" Kinh Thánh, Chương 7, Phần 3 

“Nếu thường đi trễ, bạn sẽ phá hỏng danh tiếng của mình và có thể bị đánh giá là không đáng tin cậy” Women's Health 

"Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử" Edward Bulwer Lytton

 "Tôi sợ nhất trong hàng Việt Nam là... giờ Việt Nam, kiểu giờ dây thun” Nguyễn Nhật Ánh

 

 

Phong cách cá nhân có thể không phù hợp ở Yoga Living

Yoga Living mong muốn chỉ đón chào những hội viên có lối sống văn minh với tính quốc tế cao. Chúng tôi nhận thấy họ luôn đóng góp tinh thần tích cực bằng cách tôn trọng những hội viên khác, tử tế nhân văn với giáo viên yoga và các em nhân viên nhỏ tuổi. Yoga Living yêu mến những hội viên này và thấy thích thú với công việc phục vụ vì những biểu hiện giàu tri thức thể hiện tâm trí đẹp đẽ phù hợp với một yoga studio, đặc biệt trân trọng khi họ luôn vào lớp đúng giờ để cùng với các hội viên khác tạo ra một môi trường yoga có năng lượng cao. 

Ngược lại, xin được thẳng thắn quan điểm không mong muốn đón tiếp những người có thói quen đến trễ. Chúng tôi không chào đón những thiểu số này vì luôn có 20 – 30 hội viên trong mỗi lớp trước khi bắt đầu để chờ thưởng thức những phút thiền khởi động quý giá. Yoga Living cần bảo vệ quyền lợi chính đáng này bằng cách đóng cửa chính trước 3 phút, cũng như khóa cửa lớp khi lớp học bắt đầu.

Trong hơn 5 năm qua, chúng tôi đã luôn nhất quán về quy định đúng giờ này mà không bao giờ thương lượng cho mục đích thương mại. Vì sự bình yên yoga, xin cân nhắc phong cách cá nhân có thể không phù hợp để có thể tiết kiệm thời gian/năng lượng/tiền bạc bằng cách không đến/không mua/không tranh luận. Yoga Living khẩn khoản xin những người thích trễ đừng đến Yoga Living, để có thể cùng nhau thấy cuộc đời tươi đẹp với yoga theo cách riêng của mình!