Yoga Delight for Two   

$357 for a year, 3 classes a week, for 2 persons joining together

 

Yoga Mates for Three  

$499 for a year, 3 classes a week, for 3 persons joining together

 

husband & wife, sister & brother, boyfriend & girlfriend, mate & mate to make yoga fun together 

 

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

  9:25 am

opening soon 

 

9:25 am

opening soon 

  

9:25 am

opening soon 

 

 

10:00 am

Hatha - Lien

50k*

10:00 am

Vinyasa - Tina

50k*

10:00 am

Hatha - Lien

50k*

10:00 am

Hatha - Lien

50k* 

10:00 am

Hatha - Lien

50k*

10:00 am

Vinyasa -Tina

100k* 

10:00 am

Gentle Hatha - Trang

100k*

10:40 am

Hatha - Khang

50k*

10:40 am

Hatha - Khang

50k*

10:40 am

Vinyasa - Tina

50k*

10:40 am

Hatha - Khang

50k*

10:40 am

Hatha - Tina

50k*

 10:40 am

Hatha - Lien

100k*

10:40 am

Vinyasa- Tina

100k* 

11:30 am

Hatha - Lien

50k* 

11:30 am

Vinyasa - Tina

50k*

11:30 am

Gentle Hatha - Trang

50k*

11:30 am

Vinyasa - Tina

50k* 

11:30 am

Hatha - Lien

50k*

   

11:50 am

Vinyasa - Tina

50k*

11:50 am

Hatha - Khang

50k* 

 11:50 am

Vinyasa - Tina

50k*

11:50 am

Hatha - Khang

50k*

 11:50 am

Hatha - Khang

50k*

3:00 pm

Hatha - Khang

100k*

3:00 pm

Vinyasa - Tina

100k* 

12:10 pm

Gentle Hatha - Trang

50k*

12:10 pm

Hatha - Lien

50k* 

12:10 pm

Hatha - Khang

50k*

12:10 pm

Gentle Hatha - Trang

50k*

12:10 pm

Hatha - Tina

50k*

 3:40 pm 

Gentle Hatha - Trang

100k*

3:40 pm

Hatha - Lien

100k* 

5:00 pm

Hatha - Khang

50k*

5:00 pm

   Gentle Hatha - Trang

50k* 

5:00 pm

Hatha - Lien

100k*

5:00 pm

Hatha - Khang

50k*

     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

5:25 pm

Hatha - Tina

100k*

5:25 pm

Hatha - Tina

100k* 

5:25 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

5:25 pm

Hatha - Tina

100k*

5:25 pm

Vinyasa - Tina

100k*

   

5:55 pm

Gentle Hatha - Trang

100*

5:55 pm

Hatha - Khang

100k*

5:55 pm

Vinyasa - Tina

100k*

5:55 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

5:55 pm

Sivananda - Tung  Vietnamese speaking class

   

6:25 pm

Sivananda - Tung  Vietnamese speaking class

6:25 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

6:25 pm

Sivananda - Tung Vietnamese speaking class

6:25 pm

Hatha - Khang

100k*

6:25 pm

Gentle Hatha - Trang

100k*

   

6:55 pm

Hatha - Khang

100k*

6:55 pm

Vinyasa - Tina

100k*

6:55 pm

Hatha - Khang

100*

6:55 pm

Hatha - Tina

100k*

6:55 pm

Hatha - Lien

100k*

   

7:20 pm

Vinyasa - Tina

100k*

7:20 pm

Hatha - Khang

100k*

7:20 pm

Hatha - Tina

100k*

7:20 pm

Gentle Hatha - Trang

100k* 

     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday


50k* 100k* vnd 50,000 and vnd 100,000 are the class fee for a drop-in payment at door. This is for one-time class only without any long term membership commitment. It includes of entrance ticket, hand towel, drinking water, yoga mat rental and shower facilities. Kindly note that this is temporary and may be revised or stopped any time upon availability, so please make sure we have this mark on the website before a coming, or the rate for this one-time comes back to normal vnd 200,000 http://www.yogaliving.com.vn/index.php/membership 

Yoga Living changes this schedule frequently to adapt to attendance rate, seasons, availability of classrooms and teachers. This schedule is valid from now to March 10th, 2015. If having website traffic issue, the schedule will be available on Facebook Yoga Living Studio
 

Xin cân nhắc các quy định đặc trưng yoga như sau:

- vào lớp trước giờ bắt đầu,

- yên lặng trong lớp tập,

- không mang theo các thiết bị điện tử vào lớp,

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập.

Yoga Living là nơi chúng ta thực hành các kỹ thuật yoga để cân bằng tâm trí và tìm kiếm sự bình yên. Để có được các lớp tập mong muốn, xin được tiên quyết thực thi các quy định này với tất cả hội viên, nếu có phân vân xin đừng đi đến Yoga Living ngay.

năm qua Yoga Living luôn nhất quán việc thực thi các quy định này với nhận thức điều này làm giới hạn số lượng khách hàng tiềm năng. Ngày hôm nay, mỗi ngày có hàng trăm người đến Yoga Living mang theo một phong cách sống giàu tự trọng, đóng góp tinh thần cao cho mỗi lớp học, và giúp duy trì sự công bằng tử tế giữa các hội viên và nhân viên. Chúng ta rõ ràng thông điệp chỉ mong muốn đón tiếp những hội viên văn minh này ở Yoga Living.  

Dài dòng như thế này chỉ để lịch sự xin không tranh cãi về các quy định và cùng giữ cho studio luôn là một chỗ bình yên. Chúng ta hãy thẳng thắn về việc nhất quán thực hiện các quy định, để cân nhắc đến hay không nhằm tiết kiệm tiền bạc/thời gian và năng lượng đẹp đẽ với yoga.